mainmenu

Banke kot posredniška telesa

Zadnja sprememba:

7.01.2016

Povzetek: 

Posredniške banke z virom EIB, Progress Microfinance, EIF, RSFF, Strukturnih skladov, Državnih virov financiranja, CIP

Novica: 

Na evropski ravni večje finančne inštitucije in telesa, ki delujejo na evropski ravni (EIB, Progress Microfinance, EIF, RSFF, Strukturnih skladov, Državnih virov financiranja, CIP) sredstev malim in srednje velikim podjetjem ne zagotavljajo direktno ampak pred različnih posredniških teles.

Ta telesa so največkrat posamezna ministrstva v državi, ki potem objavljajo razpise in v skladi z predpisi objavijo razpise ter nadzorujejo njihovo izvajanje. Drug pogost način posredovanja se izvaja prek bank (ali drugih finančnih institucij), ki so lahko tudi v zasebni lasti.

Na povezavah so dostopni seznami posredniških bank:

Financiranje prek slovenskih bank glede na seznam EIB

Financiranje prek različnih posredniških teles v Sloveniji, seznam Europa.eu