mainmenu

Evropa inovativnejša, vendar še vedno velike razlike med regijam

Zadnja sprememba:

15.04.2014

Povzetek: 

Evropa na področju inovacij zmanjšuje zaostanek za Združenimi državami in Japonsko, vendar so razlike v inovativnosti med državami članicami EU še vedno zelo velike, pa tudi zmanjšujejo se le počasi.

Novica: 

Evropa na področju inovacij zmanjšuje zaostanek za Združenimi državami in Japonsko, vendar so razlike v inovativnosti med državami članicami EU še vedno zelo velike, pa tudi zmanjšujejo se le počasi.

Vrzel se povečuje na regionalni ravni, saj se je inovacijska uspešnost poslabšala v skoraj petini regij EU. To so glavne ugotovitve primerjalne analize inovacijske uspešnosti v Uniji 2014 in pregleda inovacijske uspešnosti regij 2014, ki ju objavlja Evropska komisija.

V dokaj nespremenjeni skupni razvrstitvi znotraj EU vodi Švedska, sledijo ji Danska, Nemčija in Finska. Te štiri države največ vlagajo v raziskave in inovacije. Na lestvici so najbolj napredovale Portugalska, Estonija in Latvija. Na splošno so k napredku prispevali odprtost in privlačnost evropskega raziskovalnega sistema, sodelovanje na področju poslovnih inovacij in komercializacija znanja, merjena s prihodki od licenc in patentov iz tujine. Toda pozitivne učinke višjih javnih izdatkov za raziskave in razvoj je izničil upad naložb tveganega kapitala in naložb v inovacije, ki se ne nanašajo na raziskave in razvoj, v podjetjih.

Zakaj so vodilne inovatorke tako uspešne?

Najinovativnejše države se na vseh področjih uvrščajo precej nad povprečje EU: od raziskovanja in visokošolskih sistemov, dejavnosti na področju poslovnih inovacij in intelektualnega kapitala do inovacij v malih in srednjih podjetjih ter gospodarskih učinkov, kar odraža uravnotežene raziskovalne in inovacijske sisteme na nacionalni ravni.

Inovativnost EU v mednarodnem okviru

V okviru širše Evrope ostaja vsesplošna vodilna inovatorka Švica, saj je ponovno uspešnejša od vseh držav članic EU. V svetovnem merilu so Južna Koreja, ZDA in Japonska uspešnejše inovatorke od EU. Vrzel z ZDA in Japonsko se je v zadnjih letih prepolovila, vrzel z Južno Korejo pa se povečuje.

EU je še vedno uspešnejša inovatorka od Avstralije, Kanade in vseh držav t. i. skupine BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). Prednost EU pred temi državami je stabilna ali se celo povečuje, razen v primerjavi s Kitajsko, ki se hitro približuje EU.