mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Evropska sredstva za program Mentorstvo za mlade

Zadnja sprememba:

5.12.2013

Povzetek: 

Ljubljana, 10. oktober 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo projekt »Mentorstvo za mlade«, ki je namenjen iskalcem prve zaposlitve v starosti do 30 let.

Novica: 

Ljubljana, 10. oktober 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo projekt »Mentorstvo za mlade«, ki je namenjen iskalcem prve zaposlitve v starosti do 30 let. Namen programa je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenilo za program, znaša 3,4 milijona evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 2,9 milijona evrov.

V okviru programa se bo spodbujalo delodajalca k prenosu znanj na novozaposlene mlade, kar bo pripomoglo k pridobivanju praktičnih delovnih izkušenj in konkretnih veščin, ki jih lahko mladi pridobijo le na delovnem mestu ob pomoči usposobljenega mentorja. Poudarek bo na medgeneracijskem prenosu znanj in izkušenj. Program vključuje tudi usposabljanje mentorjev in aktivnosti ozaveščanja delodajalcev o pomenu načrtnega uvajanja novo zaposlenih, vključiti pa želi 500 mladih, od tega polovico žensk, iskalcev prve zaposlitve v starosti do 30 let

Za izvajanje projektov je odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer lahko pridobite dodatne informacije.