mainmenu

Izvajalci tveganega kapitala v Sloveniji

Zadnja sprememba:

25.05.2015

Povzetek: 

V Sloveniji deluje kar nekaj izvajalcev tveganega kapitala, ki sicer pretežno prihajajo iz tujine.

Novica: 

REGISTER DRUŽB TVEGANEGA KAPITALA

 

Postopek nadzora nad družbami tveganega kapitala

V skladu s 24. in 25. členom Zakona o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09 - ZDTK-A) so družbe tveganega kapitala (DTK) dolžne Ministrstvu za gospodarstvo (MG) omogočiti nadzor nad poslovanjem ter v 8 dneh MG obvestiti o:

- spremembi ustanovitvenega akta,

- vpisih v sodni register,

- spremembi pogodbe o upravljanju DTK,

- sprejetem letnem poročilu.

Prav tako mora DTK ali z njo povezana oseba na zahtevo MG in v roku, ki ga to določi, pisno posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvajanje drugih pristojnosti in nalog MG po zakonu.

Za kršitve posameznih določb ZDTK so v 5. poglavju ZDTK predpisane globe za družbo, ki upravlja družbo tveganega kapitala, kot tudi za odgovorno osebo družbe.

 

REGISTER DRUŽB TVEGANEGA KAPITALA

Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. 

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Tehnološki park 21, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

11.12.2007

 

Sklad tveganega kapitala Taxgroup, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

Sklad tveganega kapitala Taxgroup, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Litostrojska 52, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

Taxgroup finančne storitve d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

20.1.2010

 

DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Čopova ulica 38, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

UD-upravljavska družba d.o.o.,  Čopova ulica 38, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

29.3.2010

 

META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

 Tehnološki park 19, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

 Zernike Meta-Ventures S.p.a., Viale Tupini Umberto 116, Rim , Italija

Datum pridobitve statusa DTK

29.3.2010

 

Metuzalem, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

Metuzalem, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

Pro Contus, Kotnikova 14, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

26.5.2010

 

Vzpon, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala: 

 

Firma

Vzpon, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Teslova ulica 30, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

Venire svetovanje d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

12.8.2010

 

SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala: 

 

Firma

SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Rečiška cesta 11,Bled

Firma in sedež družbe za upravljanje

MPE, družba za svetovanje in storitve, d.o.o., Rečiška cesta 11, Bled

Datum pridobitve statusa DTK

12.10.2010

 

 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala: 

 

Firma

STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Šubičeva ulica 3, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

S.T. Hammer, družba za investicije, d.o.o.,  Šubičeva ulica 3, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

12.8.2010

 

P.E.N. Prva energijska naložba, družba tveganega kapitala d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

P.E.N. Prva energijska naložba, družba tveganega kapitala d.o.o.

Sedež

Tehnološki park 20, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

K 8,  upravljavska družba, d.o.o.,  Kolodvorska cesta 8,  Domžale

Datum pridobitve statusa DTK

21.6.2011

 

 Izbrisane enote:

PRVA, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

PRVA, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Gosposka 23, Maribor

Firma in sedež družbe za upravljanje

PRVI KAPITAL, poslovno svetovanje, d.o.o., Trubarjeva 11, Maribor

Datum pridobitve statusa DTK

18.11.2008

Datum prenehanja statusa DTK

23.2.2010

Datum vpisa sklepa o izbrisu DTK iz sodnega registra

23.2.2010

 

HOSTING ZAHOD&VZHOD INVESTICIJE, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

HOSTING ZAHOD&VZHOD INVESTICIJE, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Metelkova 7, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

HOSTING, turistično svetovanje, gostinstvo in turizem, d.o.o., Metelkova 7, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

10.12.2007

Datum prenehanja statusa DTK

5.5.2010

Datum vpisa sklepa o izbrisu DTK iz sodnega registra

18.5.2010

 

Skladovnica kreativne industrije, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

Investicijski sklad kreativne industrije, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Gospejna 14, Maribor

Firma in sedež družbe za upravljanje

SPEM, Komunikacijska skupina, d.o.o., Gregorčičeva 39, Maribor

Datum pridobitve statusa DTK

04.12.2008

Datum odvzema statusa DTK

12.8.2010

 

TN, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

TN, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

Triglav naložbe d.d., Slovenska 54,  Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

28.5.2010

Datum vpisa sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku

22.9.2010

 

Sklad poslovnih angelov, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

Sklad poslovnih angelov, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Železna cesta 18, Ljubljana

Firma in sedež družbe za upravljanje

Venturelab, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Datum pridobitve statusa DTK

28.5.2010

Datum prenehanja statusa DTK

19.12.2012

Datum vpisa sklepa o izbrisu DTK iz sodnega registra

19.12.2012

 

Neaktivne enote:

SEED kapital, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Osnovni podatki družbe tveganega kapitala:

 

Firma

SEED kapital, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Sedež

Črtkova 13, Ptuj

Firma in sedež družbe za upravljanje

INTELIUS, družba za upravljanje naložb, d.o.o., Črtkova 18, Ptuj

Datum pridobitve statusa DTK

18.11.2008