mainmenu

Javni natečaji za promocijo rabe lesa

Zadnja sprememba:

5.12.2013

Povzetek: 

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavlja odprte javne natečaje za promocijo rabe lesa v treh ločenih sklopih, in sicer:

 

SKLOP A: Javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje

SKLOP B: Javni natečaj za izbor naj- lesenega izdelka

SKLOP C: Javni natečaj za izbor naj- inovativne rabe lesa

Novica: 

Rok prijave: 10.9.2013 za sklop A oz. 15.9.2013 za sklop B in C

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavlja odprte javne natečaje za promocijo rabe lesa v treh ločenih sklopih, in sicer:

SKLOP A: Javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje

Predmet odprtega javnega natečaja je izbira najprimernejših projektov lesene gradnje za zgrajene objekte v preteklih 5 letih v štirih različnih kategorijah:

  • stanovanjske stavbe
  • javne stavbe
  • poslovno-industrijski objekti ter

  • inženirski objekti in tehnične rešitve.

SKLOP B: Javni natečaj za izbor naj- lesenega izdelka

Predmet odprtega javnega natečaja je identifikacija in izbor inovativno oblikovanega izdelka, izdelanega iz slovenskega lesa, z visoko dodano vrednostjo v štirih različnih kategorijah:

  • pohištvo

  • lesena igrača za predšolske otroke

  • lesen didaktičen pripomoček za osnovnošolce/srednješolce

  • luksuzni lesen izdelek.

SKLOP C: Javni natečaj za izbor naj- inovativne rabe lesa

Predmet odprtega javnega natečaja je identifikacija in izbor novih inovativnih materialov na bazi lesa, kompozitov, hibridov, postopkov predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov v dveh različnih kategorijah:

  • inovativna raba lesa in 
  • srednješolska projektna naloga.

Roki za prijavo:

Za sklop A do vključno 10. septembra 2013 do 24h preko elektronske prijave: http://www.podjetniski-portal.si/prijave/prva-nacionalna-nagrada-za-leseno-gradnjo-2013
Obvestilo o izidu natečaja: najkasneje do 30.9.2013 na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu.

Za sklop B do vključno 15. septembra 2013 do 24h preko elektronske prijave: http://www.podjetniski-portal.si/prijave/nagrada-za-naj-lesen-izdelek-2013
Obvestilo o izidu natečaja: najkasneje do 30.9.2013 na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu.

Za sklop C do vključno 15. septembra 2013 do 24h izključno preko elektronskega obrazca: http://www.podjetniski-portal.si/prijave/nagrada-za-naj-inovativno-rabo-lesa-2013
Obvestilo o izidu natečaja: najkasneje do 30.9.2013 na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu.

Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem:

Vse vprašanja, vezana na vsebino javnega natečaja, sprejemamo v pisni obliki na elektronski naslov: les@spiritslovenia.si, najkasneje do 5.9.2013 za sklop A oz. najkasneje do 9.9.2013 za sklop B in C. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani najkasneje do 14.9.2013.