mainmenu

Kaj je tvegani kapital?

Zadnja sprememba:

25.05.2015

Povzetek: 

Kaj je tvegani kapital oz. venture capital in kdo so poslovni angeli?

Novica: 

Tvegani kapital je oblika zasebnega kapitala, ki ga vlagajo bodisi zasebniki bodisi investicijska podjetja. Praviloma se tvegani kapital vlaga v majhna, hitrorastoča podjetja, v katerih lastniki tveganega kapitala vidijo visoko možnost razvoja. Značilnost tveganega kapitala je solastništvo in poslovna pomoč. Investitor ne nudi le kapitala, ampak je pri poslovnih odločitvah soudeležen, prav tako pa nudi na razpolago svoje povezave s poslovnimi partnerji oziroma trgi. Letni donosi, ki jih investitorji pričakujejo so 3-5% na letni ravni. Tisti, ki vlaga v lastniške deleže podjetij, mora imeti pri tveganem kapitalu veliko strokovno možnost, da prepozna potencial podjetja. Praviloma imajo skladi tveganega kapitala razmeroma majhen delež v podjetju, vendar v podjetje vstopijo pod takimi pogoji, da lahko dejavno posegajo v poslovanje. Tvegani kapital želi v podjetju ostati omejeno število časa, praviloma 3-5 let, zatem pa želijo svoj delež dobičkonosno odprodati. Tvegani kapital je torej z dveh sestavin - deluje kot sklad in družba za upravljanje.

Največja slabost omenjenega načina financiranja je da podjetje izgubi avtonomnost poslovnega odločanja, saj vlagatelj kapitala poslovanje nadzira in vanj novači svoje strokovnjake. Poseg v poslovanje ima dober namen, a vseeno je lahko navzkrižen s prejšnjimi interesi lastnikov in vodstva podjetja.

Osnovne faze tveganega kapitala:
- Tvegani kapital lahko vstopa v več fazah razvoja. Semenski kapital je začetni, poleg finančne gre tukaj tudi za nefinančno pomoč, v obliki navezovanj stikov in svetovanj. Ta faza je najbolj tvegana od vseh.
- Zagonski kapital je kapital, ki ga podjetje potrebuje za razvoj in proizvodnjo proizvoda, ki ga želi lansirati na trg. Za investitorje to ni zelo priljubljena faza, saj donosi niso hitri, razvoj, proizvodnja in prodaja lahko zahtevajo veliko časa.
- Financiranje zgodnje faze v nadalje omogoča serijsko proizvodnjo. Zaslužka tukaj ni veliko, saj mora podjetje veliko vlagati v še večjo proizvodnjo ter marketing. S financiranjem druge faze zatem dosežemo financiranje optimalnega obsega proizvodnje, podjetje dozori in raste.
- Razširitveni kapital je financiranje rastočega podjetja, ki bi želelo še razširiti proizvodnjo. Kapitalski dobički so tukaj največji, zato je ta faza za vlagatelje zelo privlačna. Čas realizacije investicij je od 3-5 let.

Zelo znani skladi tveganega kapitala so Poslovni angeli, ki delujejo v večini zahodnih držav. Gre za združenje v okviru katerega se zbirajo poslovneži, ki imajo kapital ter znanje, ki ga lahko ponudijo podjetjem.