mainmenu

Kako delujeta SID in EIB banka?

Zadnja sprememba:

18.11.2015

Povzetek: 

SID (Slovenska investicijska banka) in EIF (Evropska investicijska banka).

Novica: 

SID banka (Slovenska izvozna banka) je namenjena pospeševanju izvoza. Financiranje s strani SID banke poteka na različne načine:

 

1. Financiranje glede na kreditodajalca:

- Refinanciranje - izvoznik od svoje banke dobi sredstva, ki jih tej banki zagotovi SID banka

- Sofinanciranje – SID banka je tukaj v razmerju do izvoznika/tujega kupca kreditodajalec, vendar ne zagotavlja celotnega financiranja

- Neposredno financiranje – financiranje brez posredovanja poslovne banke

2. Financiranje glede na kreditojemalca:

- Kredit dobavitelju/izvozniku

- Kredit tujemu kupcu

 

EIB (Evropska investicijska banka) posoja denar za projekte v evropskem interesu, zlati ekonomsko manj razvitim območjem. EIB se ukvarja tudi s posojanjem denarja za naložbe majhnih podjetij. Poslanstvo banke je prispevati k trajnemu in enakomernejšemu razvoju držav članic EU. Banka deluje na neprofitni osnovi.

 

Večje investicije nad 25 milijonov EUR se lahko posojajo direktno ali prek posrednikov, manjši zneski pa se razporejajo zgolj preko posrednikov, največkrat prek bank v posameznih državah. EIB nudi tudi posojila za MSP. Predvsem je dobro da gre tukaj v veliki meri za daljnoročna posojila, ki jih sicer MSP težko pridobijo.

 

EIB in EU sta ustanovila EIF (Evropski investicijski sklad), ki zagotavlja tvegani kapital za MSP. Financiranje vedno poteka preko posrednikov

 

Kako lahko dostopate do podpore EIB v Sloveniji?

- Za večje projekte se obrnite neposredno na EIB v Luxembourgu.

- Za manjše projekte (vrednost manj kot 25 milijonov EUR) se obrnite na partnerje v Sloveniji.