mainmenu

Kdo so poslovni angeli (Business Angels)?

Zadnja sprememba:

29.05.2014

Povzetek: 

Kdo so, kako delujejo, prednosti in slabosti.

Novica: 

Poslovni angeli je oblika neformalnega tveganega kapitala. Gre za zasebne vložke posameznikov ali zasebnih podjetij. Vlaganja so rizična, potencialni donosi visoki. Poslovni angeli delujejo tako, da v podjetju v zameno za kapital želijo delež v upravljanju, dobičku in kapitalskemu dobičku, v nekaterih primerih tudi mentorstvo.

Poslovni angeli so praviloma izkušeni poslovneži, zato vam lahko sodelovanje prinese dodatne vrednosti v smislu podeljevanja izkušenj, praktičnih znanj na področjih, večje objektivnosti, širšega pogleda na poslovno priložnost, poznavanje poslovnih partnerjev in okolja.

Poslovni angeli praviloma nastopijo, ko ima lastnik podjetja premalo kapitalskih sredstev, vendar je še premajhen in nezanimiv za tvegani kapital (venture) ter bančna posojila. Dobre strani poslovnih angelov so nastop v zgodni fazi razvoja podjetja, takrat ko je kapital najtežje zagotoviti, investirajo v vse panoge, so prilagodljivi tudi za dolgoročnejše sodelovanje, v primerjavi z bankami imajo nižje provizije, z vstopom angela podjetje postane zanimivo tudi za druge investitorje. Nekateri angeli podjetju nudijo tudi poroštva za bančne garancije.

Glavna slabost sodelovanja s poslovnim angelom je ta, da izgubite nekaj avtonomije v podjetju, saj angel vloži sredstva zato, da lahko na razvoj podjetja tudi vpliva. V podjetju praviloma ni dodatnih investicij. Skladi tveganega kapitala porabijo dve tretjini sredstev za že obstoječe investicije, pri poslovnih angelih pa teh dodatnih investicij največkrat ni. Možno je, da angel deluje le »zase« in slabo vpliva na podjetje, pri tovrstnih sodelovanjih je precejšnja možnost konfliktnih situacij in nasprotij interesov.