mainmenu

Kmetijska zavarovanja v 2014

Zadnja sprememba:

24.01.2014

Povzetek: 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos namenja sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. ...

Novica: 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos namenja sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov se znižuje iz sedanjih 50 na 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, z obvezno odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote na posamezni zavarovani površini in je navzgor omejena z določeno zavarovalno vsoto zavarovane kmetijske kulture na hektar. To pomeni, da kmetijski pridelovalec ob sklenitvi zavarovanja plača samo 60 odstotkov obračunane zavarovalne premije (40 odstotkov pa sofinancira država direktno zavarovalnicam). Sofinanciranje zavarovanja živali ostaja 30 odstotno.

V letu 2014 bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi Zakona o davčnem postopku v zvezi z Zakonom o dohodnini izračunala in odtegnila oziroma plačala akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaj pristojnemu davčnemu organu za sofinancirani del zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva. Akontacija dohodnine znaša za rezidente ali nerezidente 10 odstotkov od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 200 evrov. To pomeni, da bodo morali del, ki se bo odvedel kot akontacija dohodnine, zavarovanci naknadno plačati zavarovalnici, saj bo zavarovalnica dobila zmanjšani del zneska za akontacijo dohodnine.

Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo. S sofinanciranjem zavarovalnih premij želi država spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, saj je državna pomoč za njihovo odpravo namenjena samo za naravne nesreče, ki jih ni mogoče zavarovati.