mainmenu

Konferenca o čezmejnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 2014-2020

Zadnja sprememba:

29.05.2014

Povzetek: 

Radenci, 29. januar 2014 – V okviru priprave programa čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je v aktualnem programskem obdobju 2007-2013 organ upravljanja navedenega programa, organiziralo konferenco o čezmejnem sodelovanju med državama v prihodnjem sedemletnem obdobju. Dogodek je bil priložnost za navezovanje stikov, izmenjavo izkušenj s partnerji drugih projektov in predstavniki programskih teles ter razvijanje idej za potencialne projekte. V okviru delavnic pa so udeleženci lahko pridobili tudi konkretna pojasnila na vprašanja.

Novica: 

Na konferenci so bile predstavljene izkušnje v zvezi z dosedanjim izvajanjem 67 milijonov evrov vrednega čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 (v njegovem okviru je bilo doslej pogodbeno vezanih 77 projektov, kar predstavlja praktično vsa razpoložljiva sredstva), osrednja pozornost pa je bila namenjena predvsem programskem obdobju 2014-2020 ter bilateralno izbranim tematskim področjem, ki bodo sofinancirana v naslednjem sedemletnem obdobju. Vzporedno z izvajanjem programskih aktivnosti in spremljanjem projektov sofinanciranih v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, namreč potekajo tudi aktivnosti, vezane na pripravo vsebine in struktur programa čezmejnega sodelovanja obeh držav članic za prihodnje sedemletno obdobje. Tako bodo programska sredstva v okvirni vrednosti 48 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v prihodnje namenjena krepitvi raziskav tehnološkega razvoja in inovacij, povečanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, varstvu okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov ter izboljšanju institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave.

 

Slovenija in Avstrija sicer vstopata že v četrto programsko obdobje sofinanciranja projektov s pomočjo evropskih sredstev. Na podlagi dobrih meddržavnih odnosov med obema v program vključenima državama, so se razvili številni bilateralni projekti, ki krepijo poznavanje obmejnih regij ter prispevajo k čezmejnemu povezovanju in sodelovanju. Rezultati teh projektov so vidni na obeh straneh meje.

 

Sicer pa je bila konferenca v Radencih le ena v nizu aktivnosti, ki bodo obema v program vključenima državama v pomoč pri pripravi strateškega dokumenta za financiranje skupnih projektov s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga je potrebno v potrditev Evropski komisiji oddati do 22. septembra 2014.

 

Več informacij o čezmejnem sodelovanju in dogodku vam je na voljo na spletni strani: www.si-at.eu