mainmenu

Lani v Sloveniji več tujih turistov kot v do sedaj najboljšem letu 2012

Zadnja sprememba:

22.04.2014

Povzetek: 

Leto 2013 po prihodih in prenočitvah turistov še eno rekordno leto slovenskega turizma

Novica: 

Po končnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) se je lani skupno število prihodov turistov glede na leto prej povečalo za 3 odstotke na 3.384.491 prihodov, njihovih prenočitev pa za 1 odstotek na 9.579.033 prenočitev. Število prihodov tujih turistov se je povečalo za 5 odstotkov, njihovih prenočitev pa za 3 odstotke. V letu 2013 se je nadaljeval trend zmanjšanja števila prenočitev domačih gostov, kar je v veliki meri odraz zaostrenih gospodarskih razmer in z njimi povezanega zmanjšanja kupne moči slovenskih gospodinjstev. Povprečna doba bivanja turistov v Sloveniji je štiri dni.

Več:

Mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: 
»Pogled na rezultate v turizmu v preteklem letu kaže na to, da smo si vsi deležniki v tej gospodarski dejavnosti iskreno ter z vsem svojim znanjem in trdim  delom prizadevali uresničiti visoke cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2013. Ne moremo skrivati zadovoljstva, je pa tak rezultat tudi spodbuda in ne nazadnje pokazatelj, kje in kaj moramo še izboljšati. In to je vsekakor naš skupni namen, ki ga že uresničujemo, saj je za nami že prvo četrtletje. 
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo med glavne kvantitativne cilje uvrstili povečanje obsega turistične dejavnosti. Za dosego tega cilja smo začrtali ukrepe za spodbuditev dviga konkurenčnosti slovenskega turizma,za zagotovitev ugodnega poslovnega okolja ter z učinkovita, inovativna trženje in promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije. Za namen slednjega bo ponovno ustanovljena samostojna turistična organizacija. Na ta način bo turistično gospodarstvo precej bolj neposredno vključeno v promocijo turizma na državni in lokalni ravni.  In kot vedno se tudi zdaj zavedamo, da bo vse te zahtevne cilje mogoče uresničiti samo v nadaljevanju odličnega sodelovanja vseh sooblikovalcev slovenskega turizma.«

Tomaž Klemenc, v. d. direktor javne agencije SPIRIT Slovenija: »Turizem je pomembna slovenska gospodarska panoga, njen pomen pa iz leta v leto raste. Na javni agenciji SPIRIT Slovenija smo s statističnimi rezultati turističnega leta 2013 zadovoljni, saj smo ponovno zabeležili nadaljevanje pozitivnega trenda rasti števila tujih turistov in njihovih prenočitev za 5 oziroma 3 odstotke. V tem pozitivnem trendu se odražajo rezultati sistematično zasnovanih predstavitev in trženja slovenske turistične ponudbe v partnerstvu s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji na trgih, ki jih ocenjujemo kot še posebej perspektivne. Pozitivni rezultati izvedenih aktivnosti na perspektivnih in prekomorskih trgih kot so Izrael, Kitajska, Koreja, Brazilija in ZDA se odražajo v rasti števila turistov in njihovih prenočitev iz teh trgov v višini dvomestnih števil. Pozitivni trend prenočitev beležimo tudi z vzhodnoevropskih emitivnih trgov kot so Litva, Latvija, Ukrajina, Češka republika, Slovaška. Brez dvoma gre za trge, ki tudi za prihodnje izkazujejo visok potencial rasti. V javni agenciji SPIRIT Slovenija se zavedamo, da aktualne gospodarske razmere v Sloveniji postavljajo neugodni okvir za delovanje tudi za slovensko turistično gospodarstvo, težke razmere poslovanja pa se odražajo v bilancah poslovanja slovenskih turističnih podjetij. Ker mora tudi v teh razmerah vse ostrejše konkurence slovenski turizem ohraniti oziroma izboljšati svoj konkurenčni položaj, v  javni agenciji SPIRIT Slovenija tudi v letošnjem letu nadaljujemo s ciljanim razvojem in trženjem slovenske turistične ponudbe v skladu s tematiko zelene, aktivne in zdrave Slovenije, ki izhaja iz samega jedra nacionalne in turistične znamke I FEEL SLOVENIA.«