mainmenu

Opis crowdfundinga

Zadnja sprememba:

7.09.2015

Skrajsan naslov: 

Kaj je crowdfunding?

Povzetek: 

Crowdfunding (prev. množično financiranje) je način množičnega zbiranja sredstev za financiranje produkta ali storitve. Namenjen je podjetjem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za vložek v zagon investicije. Crowdfunding se odvija na mnogih spletnih portalih, kjer so predstavljeni posamezni izdelki ali storitve. Posamezniki projekt v katerega verjamejo finančno podprejo ter tako pomagajo pri uresničenju podjetniških idej. Oblik množičnega financiranja je več, lahko gre za donacije, prednaročila, mikrokredite in tudi investicije.

Novica: 

Crowdfunding (prev. množično financiranje) je način množičnega zbiranja sredstev za financiranje produkta ali storitve. Namenjen je podjetjem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za vložek v zagon investicije. Crowdfunding se odvija na mnogih spletnih portalih, kjer so predstavljeni posamezni izdelki ali storitve. Posamezniki projekt v katerega verjamejo finančno podprejo ter tako pomagajo pri uresničenju podjetniških idej. Oblik množičnega financiranja je več, lahko gre za donacije, prednaročila, mikrokredite in tudi investicije.

Ta način zbiranja sredstev je poceni, saj praktično ni stroškov s pridobivanjem sredstev. Pomembno je, da lastništvo projekta ostane v rokah podjetnika, zato lahko z njim prosto upravlja. Koncept je koristen tudi z vidika marketinga, saj lahko s Crowdfundingom preverimo ali je produkt tržno zanimiv, prav tako je to dobro za promocijo samega izdelka.

Pri zbiranju sredstev si zastavimo nek limit, ki je lahko presežen ali ne. Za uspeh je potrebno pripraviti zelo dobro predstavitev in biti marketinško aktiven.

Veliko tveganje tega načina zbiranja sredstev je tudi kopiranje idej, saj princip izdelka javno izpostavimo, še opreden osvojimo trg. Princip Crowdfundinga je tvegan tudi za investitorje. Večkrat lastniki projektov zamujajo dobavne roke, ne dostavijo nagrade, prijavljajo pa se tudi lažni projekti. S tega vidika je uspeh na platformah čedalje težji, saj so investitorji vse bolj previdni.

Kljub tem težavam se Crowdfunding širi in je čedalje bolj popularen, saj je hiter način financiranja, množica pa se novači kar preko svetovnega spleta. Tudi investicije posameznika praviloma niso zelo visoke, tako da se morebitna izguba lahko prenese.

Na evropski ravni zakonodaja glede Crowdfundinga ni urejena, vendar se v to smer dogajajo bistveni premiki. Posamezne države delajo vsaka v svoji smeri, pišejo nove ali vsaj prilagojene zakone, ki tovrstno financiranje omogočajo. V Sloveniji je tako financiranje šele v povojih, zakonsko ni urejeno, se pa je zainteresirana javnost povezala v skupnost www.crowdfunding.si.

Crowdfunding je sicer narejen po peer-to-peer sistemu, kar lahko prevedemo kot vsak-z-vsakim. Moč omenjenega načina je torej v množicah, ki ocenijo projekt in vložijo sredstva.

Seznam najpopularnejših Crowdfunding platform:
http://www.kickstarter.com/
http://www.indiegogo.com/
http://www.rockethub.com/
http://www.gofundme.com/
http://www.razoo.com/
https://www.sellaband.com/
http://www.appbackr.com/
http://www.crowdfunder.com/
http://www.crowdrise.com/
http://www.cofundos.org/
http://www.ennovent.com/
http://www.ninesigma.com/europe
http://www.innocentive.com/
https://www.trevolta.com/
http://www.fundingknight.com/
http://www.comunitae.com/
http://www.smartika.it/Web/
http://www.thincats.com/
http://www.pret-dunion.fr/
https://www.isepankur.ee/home
https://www.auxmoney.com/
https://www.fundingcircle.com/homepage
http://www.ratesetter.com/
http://www.zopa.com/
http://www.europecrowdfunding.org/
www.seedmatch.de
https://www.bihoop.com/
http://www.crowdcube.com/
http://crowdfundme.it/