mainmenu

Poročilo Evropske komisije o industrijski konkurenčnosti in ocena napredka držav članic

Zadnja sprememba:

5.12.2013

Povzetek: 

Evropska komisija v poročilu o industrijski konkurenčnosti in oceni napredka za države članice poudarja, da se razkorak med industrijsko najbolj konkurenčnimi državami EU in tistimi s slabšimi rezultati ne zmanjšuje.

Novica: 

Evropska komisija v poročilu o industrijski konkurenčnosti in oceni napredka za države članice poudarja, da se razkorak med industrijsko najbolj konkurenčnimi državami EU in tistimi s slabšimi rezultati ne zmanjšuje.

Poleg tega se v skoraj vseh državah članicah povečujejo stroški energije, kar prispeva k deindustrializaciji Evrope. Za Slovenijo Komisija ugotavlja, da je po konkurenčnosti industrije blizu povprečja EU, je v srednji skupini, ki ji gre na nekaterih področjih dobro, na nekaterih pa se sooča s težavami.

Poročilo

Spletna stran o konkurenčnosti industrije

Ocena napredka v državah članicah