mainmenu

RAZPIS ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE NA STALNEM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EU V BRUSLJU

Zadnja sprememba:

10.02.2014

Povzetek: 

Bruselj, 10. januar 2014- Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju objavlja razpis za opravljanje študijske prakse od aprila 2014 do konca julija 2014.

Novica: 

Bruselj, 10. januar 2014- Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju objavlja razpis za opravljanje študijske prakse od aprila 2014 do konca julija 2014.
Študijska praksa se bo izvajala v prostorih Stalnega predstavništva RS pri EU v Bruslju, na naslovu Rue du Commerce 44 ter po potrebi in v skladu z dogovorjenim programom v prostorih Sveta EU. Izbrana kandidatka oz. kandidat bosta imela možnost praktičnega vpogleda v delo Stalnega predstavništva ter bosta v neposredno pomoč diplomatom pri njihovem rednem delu na različnih oddelkih predstavništva.

Na razpis se lahko prijavijo študentje višjih letnikov, prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, katerih študijski program je vezan na vsebino dela Stalnega predstavništva.
Izbranemu kandidatu/ki se bo izplačala mesečna nagrada v višini 200 EUR oz. sorazmerni delež po dnevih. Stroške nastanitve in potne stroške prihoda in odhoda v Bruselj si morajo izbrani kandidati kriti sami. Kandidat si je dolžan urediti zdravstveno zavarovanje, kar izkaže z veljavnim potrdilom, ki ga mora predložiti na vpogled predstavništvu.

Prijave z življenjepisom, priporočilom profesorja in kratkim motivacijskim pismom, v katerem opredelite, katero področje vas zanima in kaj pričakujete od študijske prakse, pošljite na naslov barbara.javornik(at)gov.si.

Rok za prijavo je 17. februar 2014. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju prakse odloči Stalno predstavništvo RS pri EU po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi sprememb Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C, Ur. l. RS, št. 108/09), pred nastopom študentske prakse varnostno preveri.