mainmenu

SID banka - Financiranje odpravljanja posledic ledene ujme / žleda

Zadnja sprememba:

16.07.2014

Povzetek: 

SID banka preko posredniških teles pomaga z ugodnimi viri namenjenimi obnovi škode po ledeni ujmi/žledu.

Novica: 

SID banka se aktivno vključuje v odpravljanje posledic februarske ledene ujme / žleda.

Z namenom čimhitrejše odprave posledic žleda je pripravila ukrepe, ki so v pomoč različnim deležnikom v gospodarstvu.
Gospodarski subjekti lahko ugodne vire za odpravo posledic pridobijo pri:

a) Poslovnih bankah,

ki že razpolagajo s SID-ovimi viri in s katerimi je SID banka dogovorila nekatere nove pogoje, ki bodo subjektom omogočili lažji dostop do sredstev.

Gospodarski subjekti lahko sredstva porabijo za financiranje osnovnih sredstev, obratnega kapitala za tekoče poslovanje, možno je financiranje do 100% upravičenih stroškov.

b) SID banki - občine

Ugodne vire za odpravo posledic ujme lahko občine pridobijo iz programa za so/financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin, kjer so viri na voljo do 30.6.2014 oz. do porabe sredstev.

c) SID banki - podjetja

d) SID banki - mala in srednje velika podjetja (MSP)

Možnosti financiranja individualnih poslov iz virov EIB in CEB

SID banka je z namenom odprave posledic okrepila sodelovanje z EIB in CEB in bo v tem kontekstu prilagodila tudi uporabo obstoječih in (eventuelno) novih sredstev v odvisnosti od predloženih projektov. Končni upravičenec mora med drugim predložiti dokazila glede namena in upravičenih stroškov projekta ter dokazila o tem, da je končnemu upravičencu nastala škoda zaradi naravne nesreče – ledene ujme v februarju 2014.

Projekti se presojajo od primera do primera skladno z zavezami in obveznosti virov EIB in CEB pri obravnavi naložb kot tudi druge obveznosti in omejitve za tovrstne posle, med drugim izhajajoč iz pravil državnih pomoči in ZSIRB.