mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Subvencija za samozaposlitev je zvišana na 5.000 evrov!

Zadnja sprememba:

5.12.2013

Povzetek: 

Kandidati, ki boste uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, boste ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev lahko pridobili višjo subvencijo za samozaposlitev v vrednosti 5.000 EUR.

Novica: 

Kandidati, ki boste uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, boste ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev lahko pridobili višjo subvencijo za samozaposlitev v vrednosti 5.000 EUR.Prenovljene priprave na samozaposlitev

V tem času poteka izbor zunanjih izvajalcev prenovljenih priprav na samozaposlitev, ki se bodozačele izvajati, kakor hitro bo mogoče, predvidoma v drugi polovici julija oziroma avgusta letos.

V prenovljene priprave na samozaposlitev se boste lahko vključili brezposelni, prijavljeni pri Zavodu najmanj tri mesece neprekinjeno, oziroma iskalci zaposlitve, prijavljeni pri Zavodu, če je vaša zaposlitev ogrožena zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.

Kot velja za vse programe aktivne politike zaposlovanja, se boste v prenovljene priprave na samozaposlitev vključili na podlagi zaposlitvenega načrta, ki ga sklenete pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Prenovljene priprave na samozaposlitev bodo vsebovale petdnevno delavnico, ki obsega štiridnevno skupinsko usposabljanje ter zadnji dan individualno predstavitev in presojo poslovne ideje. Po uspešno zaključenih pripravah se boste še vedno lahko odločili, ali se boste samozaposlili in pridobili subvencijo.

Če se boste odločili za samozaposlitev, boste lahko pridobili višjo subvencijo, ki bo po novem znašala 5.000 EUR. To pomeni, da bo višja subvencija veljala za tiste, ki boste uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev in boste izpolnjevali še vse druge pogojeza pridobitev subvencije. Poslovni subjekt boste morali ustanoviti in se v njem samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku delavnice za samozaposlitev, najkasneje do 13. 12. 2013.

Prenovljene priprave na samozaposlitev se bodo izvajale predvidoma do sredine letošnjega decembra.

Subvencija za samozaposlitev se zvišuje, ker je ostala enaka (4.500 EUR) vse od leta 2008. Namen povišanja subvencije je njena uskladitev z rastjo minimalne plače in rastjo obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene od leta 2008.

Subvencija za samozaposlitev pomeni nepovratna sredstva, ki se prejemnikom izplačajo v enkratnem znesku po ustanovitvi poslovnega subjekta in samozaposlitvi. Namenjena so predvsem temu, da pomagajo ohraniti novo samozaposlitev za pogodbeno obdobje najmanj dveh let.

Priprave na samozaposlitev do 30. 6. 2013

V priprave na samozaposlitev ste se doslej lahko vključili brezposelni oziroma iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je bila ogrožena, ki ste bili pri Zavodu prijavljeni najmanj tri mesece neprekinjeno. Priprave na samozaposlitev, ki so eden od pogojev za pridobitev subvencije za samozaposlitev, so doslej vsebovale presojo poslovne ideje in tridnevno delavnico za samozaposlitev.

Kandidati, ki ste uspešno zaključili priprave na samozaposlitev do 30. 6. 2013, lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev v vrednosti 4.500 EUR. Poslovni subjekt morate ustanoviti in se v njem samozaposliti v 60-ih dneh po zaključku delavnice za samozaposlitev

Oprostitev plačila prispevkov od 1. 7. 2013

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati decembra lani,od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Sredstva za subvencije

Od januarja do junija letos je bilo dodeljenih 1.687 subvencij za samozaposlitev.

Vloge za subvencije za samozaposlitev še naprej sprejemamo. Izplačevanje subvencij se nadaljuje in se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, tako da bo del subvencij izplačan v letošnjem in del v prihodnjem letu.

Za leto 2013 je predvidenih 11,75 milijona EUR za subvencije za samozaposlitev, za leto 2014 pa še dodatnih 9,5 milijonov EUR. Do sredine letošnjega junija je bilo izplačanih 6,5 milijona EUR za subvencije za samozaposlitev, na izplačilo pa v tem času čaka še 1,4 milijona EUR.