mainmenu

Vlada na dopisni seji o Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020

Zadnja sprememba:

21.01.2014

Povzetek: 

Ljubljana, 20. januarja 2014 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020.

Novica: 

Ljubljana, 20. januarja 2014 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020.

V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.

Osnutek Operativnega programa tako vključuje:
• povezavo med opredeljenimi specifičnimi cilji in rezultati, pripadajočimi kazalniki, ter predlaganim naborov ukrepov za prihodnje izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji,
• finančni načrt za obdobje 2014-2020,
• okvirno opredelitev vsebin, ki se nanašajo na celostni pristop k teritorialnemu razvoju, posebna geografska območja oziroma ciljne skupine, ki jim grozi socialna izključenost ali diskriminacija,
• posebne potrebe geografskih območij, ki so stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali geografskih razmer,
• vsebine, ki se nanašajo na organe odgovorne za upravljanje, nadzor in revizijo ter vlogo partnerjev,
• povezave z drugimi skladi EU na posameznih vsebinskih področjih,
• informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti ter
• vsebine, ki se nanašajo na vključevanje horizontalnih načel v izvajanje Operativnega programa.

Po zaključku nadaljnjega usklajevanja dokumenta med ministrstvi in drugimi deležniki ter po odzivu oz. mnenju Evropske komisije glede vsebine predlaganega osnutka, bo vlada pripravila drugi osnutek dokumenta. Predvidoma konec marca 2014 bo posredovan v Bruselj, njegovo končno potrditev s strani Evropske komisije pa vlada pričakuje v maju 2014.

Dokumenta je dostopen na povezavi.