mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Novice

Zadnja sprememba: 2.4.2015

Kreditna linija v obsegu 83,3 milijona evrov bo namenjena financiranju  naložb in zaposlovanja MSP - naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki povečujejo zmogljivosti v podjetju, povečujejo raznovrstnost proizvodnje (novi ali bistveno nadgrajeni...

Zadnja sprememba: 16.7.2014

SID banka se aktivno vključuje v odpravljanje posledic februarske ledene ujme / žleda.

Z namenom čimhitrejše odprave posledic žleda je pripravila ukrepe, ki so v pomoč različnim deležnikom v gospodarstvu.
Gospodarski subjekti lahko ugodne vire za odpravo posledic pridobijo pri:

...
Zadnja sprememba: 7.1.2016

Na evropski ravni večje finančne inštitucije in telesa, ki delujejo na evropski ravni (EIB, Progress Microfinance, EIF, RSFF, Strukturnih skladov, Državnih virov financiranja, CIP) sredstev malim in srednje velikim podjetjem ne zagotavljajo direktno ampak pred različnih posredniških teles.

...
Zadnja sprememba: 18.11.2015

SID banka (Slovenska izvozna banka) je namenjena pospeševanju izvoza. Financiranje s strani SID banke poteka na različne načine:

 

1. Financiranje glede na kreditodajalca:

- Refinanciranje - izvoznik od svoje banke dobi sredstva, ki jih tej banki zagotovi SID banka

-...