mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Novice

Zadnja sprememba: 16.12.2013

Evropska komisija je objavila poročilo o impelmentaciji Akta za mala podjetja v državah članicah. Za Slovenijo navaja, da srednja in majhna podjetja še vedno občutijo posledice krize,a implementacija akcijskega načrta 2012-2013 naj bi zagotovila boljše poslovno okolje zanje.

Zadnja sprememba: 16.12.2013

»Obzorje 2020« (Horizon 2020) je novi program EU za raziskave in inovacije, ki bo nadomestil sedanji »7. Okvirni program«, ki se konec leta 2013 izteka. Program bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije...

Zadnja sprememba: 16.12.2013

Raziskovalci, študentje in mlajši diplomanti UL pozor!

Tudi letos je razpisana Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Prijavijo se lahko tako tehnološke in netehnološke inovacije kot tudi inovativne podjetniške ideje.

Vse inovacije, ki izpolnjujejo osnovne...

Zadnja sprememba: 2.2.2015

Za rast podjetij je nedvomno potrebno najti vire financiranja, ki lahko hitro omogočijo razvoj in preboj na zahtevne trge.

Javni razpisi so financiranje, ki je praviloma razpisano od uradnih institucij ali agencij na ravni občin, države ali tudi nadnacionalnih institucij. Odkar je...

Zadnja sprememba: 7.9.2015

Crowdfunding (prev. množično financiranje) je način množičnega zbiranja sredstev za financiranje produkta ali storitve. Namenjen je podjetjem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za vložek v zagon investicije. Crowdfunding se odvija na mnogih spletnih portalih, kjer so predstavljeni posamezni...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Evropski parlament je 21. novembra 2013 potrdil novi okvirni program EU za raziskave in inovacije z imenom Obzorje 2020, ki bo nasledil iztekajoči se t.i. sedmi okvirni program. V sedemletnem obdobju med letoma 2014 in 2020 bo za Obzorja 2020 oziroma v angleškem jeziku Horizon 2020 namenjenih...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

POZOR! Pomembno obvestilo za MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ

Konec januarja 2014 se bo izteklo petletno obdobje obveznosti za prve upravičence, ki so v začetku leta 2009 prejeli odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 112 – Pomoč mladim...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

SID banka je doslej v okviru Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) odobrila kredite 20 podjetjem, vse z najdaljšo možno ročnostjo treh let. Osem kreditov je bilo odobrenih po programu mikrofinanciranja, tj. v vrednosti med 30-100 tisoč evri, dvanajst kreditov pa po programu...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Vlada Republike Slovenije je na seji 21. 11. 2013 sprejela Akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca (Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

V proračunu EU za obdobje 2014–2020 bo v okviru kohezijske politike 325 milijard evrov namenjenih državam članicam, njihovim regijam in mestom za doseganje vseevropskih ciljev rasti in zagotavljanja delovnih mest, pa tudi za obvladovanje podnebnih sprememb, energetske odvisnosti in socialne...

Strani