mainmenu

Novice

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Vendar katera pobuda v Evropi najustvarjalneje in najuspešneje podpira ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest? Da bi odgovorila na to vprašanje, je Evropska komisija objavila natečaj za evropske...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: 30.7.2013 ali 30.10.2013

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi SPIRIT Slovenija, javna agencija v skladu s ...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. Glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo SPIRIT Slovenija, javna agencija tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: Do zaključenega prejema prvih 200 prijav oz. do 19. septembra 2013, do 24:00 ure.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: 10.9.2013 za sklop A oz. 15.9.2013 za sklop B in C

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavlja odprte javne natečaje za promocijo rabe lesa v treh ločenih sklopih, in sicer:

SKLOP A: Javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje

Predmet odprtega...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

SKUPNA EU PRAVILA O DRŽAVNIH POMOČEH
Vse oblike finančne pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu...

Strani