mainmenu

Novice

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Vabimo vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na osrednji slovenski prireditvi – 8. Slovenskem forumu inovacij,  da oddajo svoje prijave inovacij.

8. Slovenski forum inovacij  se bo odvijal  12. in 13. novembra 2013, v Ljubljani, v Cankarjevem domu...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Evropska unija organizira »Mesec enotnega trga« v obliki spletnih razprav med posamezniki, podjetji, organizacijami, oblikovalci politik in voditelji EU, z namenom izboljšanja enotnega trga EU.

Cilj Meseca enotnega trga je spodbuditi dialog med Evropejci in zbrati čim več idej, ki...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom, objavljen Uradnem listu RS, št. 57/2013, podrobno ureja način obveščanja in vsebino obvestila delodajalca Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod).

Gre za obvestilo glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Kandidati, ki boste uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, boste ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev lahko pridobili višjo subvencijo za samozaposlitev v vrednosti 5.000 EUR.Prenovljene priprave na samozaposlitev

V tem času poteka izbor zunanjih izvajalcev...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Vendar katera pobuda v Evropi najustvarjalneje in najuspešneje podpira ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest? Da bi odgovorila na to vprašanje, je Evropska komisija objavila natečaj za evropske...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: 30.7.2013 ali 30.10.2013

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi SPIRIT Slovenija, javna agencija v skladu s ...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. Glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo SPIRIT Slovenija, javna agencija tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: Do zaključenega prejema prvih 200 prijav oz. do 19. septembra 2013, do 24:00 ure.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: 10.9.2013 za sklop A oz. 15.9.2013 za sklop B in C

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavlja odprte javne natečaje za promocijo rabe lesa v treh ločenih sklopih, in sicer:

SKLOP A: Javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje

Predmet odprtega...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

SKUPNA EU PRAVILA O DRŽAVNIH POMOČEH
Vse oblike finančne pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu...

Strani