mainmenu

Novice

Zadnja sprememba: 31.5.2016

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za...

Zadnja sprememba: 30.5.2016

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo skoraj 34 milijonov evrov, ki jih financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 pa za brezposelne s...

Zadnja sprememba: 25.5.2016

Koncern Kolektor v stalnem iskanju priložnosti za rast svojo ponudbo širi na področje digitalizacije korporativnega in socialnega okolja, ki bo v prihodnjih letih postala ena od pomembnih poslovnih stebrov Kolektorja. Ker je rast na tem delu povezana tudi s pridobivanjem prebojnih inovacij,...

Zadnja sprememba: 24.5.2016

Usposabljanje za podjetništvoKdaj se izvaja program?

Podjetniško usposabljanje za ženske traja dva meseca in se izvaja dvakrat:

  • spomladi 2016 (od začetka maja do konca junija – 1. skupina udeleženk) in
  • jeseni...
Zadnja sprememba: 18.5.2016

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja

Gre torej za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ter zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pogoj pa je, da imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter da imajo letni...

Zadnja sprememba: 18.5.2016

Rok za oddajo prijav za člane vključene v inkubator in »coworking« prostor na ta javni poziv je 20. 5. 2016. Odpiranje vlog bo potekalo v roku treh delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu v redno članstvo inkubatorja bo odločala Komisija za sprejem v Podjetniški inkubator Bele...

Zadnja sprememba: 18.5.2016

Na 10. Slovenskem forumu inovacij je prejel številna naročila, a takrat produkta ni smel prodajati. »Nimam podjetja oziroma zadostnih finančnih sredstev za odprtje. Zato iščem partnerja, ki bi me podprl,« je lani po prejemu nagrade razkril za Mladi podjetnik (kdo so bili lanski...

Zadnja sprememba: 29.4.2016

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade. 
 
Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega...

Zadnja sprememba: 26.4.2016

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 22. 4. 2016, http://www.spiritslovenia.si/

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je nabor in izbor dogodkov in drugih promocijskih...

Zadnja sprememba: 19.4.2016

6. april 2016Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo885.000.000 evrov. Ta sredstva bodo na voljo slovenskemu gospodarstvu v obliki povratnih in nepovratnih ...

Strani