mainmenu

Novice

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: Do zaključenega prejema prvih 200 prijav oz. do 19. septembra 2013, do 24:00 ure.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

Rok prijave: 10.9.2013 za sklop A oz. 15.9.2013 za sklop B in C

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavlja odprte javne natečaje za promocijo rabe lesa v treh ločenih sklopih, in sicer:

SKLOP A: Javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje

Predmet odprtega...

Zadnja sprememba: 5.12.2013

SKUPNA EU PRAVILA O DRŽAVNIH POMOČEH
Vse oblike finančne pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu...

Strani