mainmenu

Novice

Zadnja sprememba: 20.1.2016

Pričetek: 14.03.2016

Zaključek: 18.03.2016

Lokacija: Hannover, Nemčija

V letu 2015 se je na sejmu predstavilo več kot 3.100 razstavljavcev iz 68 držav, obiskalo pa ga je več kot 193.000 obiskovalcev. Sejem CeBIT je...

Zadnja sprememba: 19.1.2016

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 5. 1. 2016, http://www.ess.gov.si/

Zaradi porabe sredstev so povabilo zaprli:

  • 8. 1. 2016 na...
Zadnja sprememba: 12.1.2016

Zakon o socialnem varstvu, v drugem odstavku 4. alinee 77. člena določa, da Socialna zbornica Slovenije določi pogoje in način opravljanja pripravništva in spremlja pripravništvo ter nadzoruje izvajanje pripravništva, kot javno pooblastilo. Socialna zbornica s ...

Zadnja sprememba: 12.1.2016
  • Področja: vse vede
  • Trajanje: 12 ali 24 mesecev
  • Rok prijave pri MIZŠ: 30. april 2016 
  • Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1.4. in 30.11.2016
  • Pogoji:
    • državljanstvo Republike Slovenije,
    • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči...
Zadnja sprememba: 12.1.2016

SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva za vsa sodelujoča podjetja v času priprav na sejem med drugim izvede številne aktivnosti za sejemsko predstavitev in jim na ta način olajša priprave na njihovo...

Zadnja sprememba: 11.1.2016

Štipendije Fundacije Parus se lahko dodelijo za podiplomski študij gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti v tujini in podiplomski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2016/2017.

...
Zadnja sprememba: 6.1.2016

Za Maribor s širšo okolico slabih pet milijonov nepovratnih sredstevŠtevilka 01-2016 | Področje: Priložnosti doma

Vir in informacije: STA, 18. 12. 2015, www.sta.si

Glavna tema sestanka z direktorjem Mariborske...

Zadnja sprememba: 6.1.2016

Številka 01-2016 | Področje: Priložnosti doma

Vir in informacije: www.natour-alpeadria.si

Mednarodna komisija vsako leto izbere, skladno z zapisanimi merili, najboljšega, ki prispeva pomemben del v mozaik...

Zadnja sprememba: 6.1.2016

Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise, ki bodo objavljeni v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico leta pa so zapisani samo predvideni javni razpisi, brez natančneje opredeljene časovnice.

...
Zadnja sprememba: 14.12.2015

V prihodnjih dveh letih bo za raziskovanje in razvoj namenjenih 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Nepovratna sredstva pa ne bodo namenjena investicijam, temveč bodo v ta namen na voljo krediti s subvencijo obrestne mere in garancijo države...

Strani