mainmenu

Črnomelj - Javni poziv za vstop v podjetniški inkubator in coworking prostor - Kolodvorska 23a

Zadnja sprememba:

18.05.2016

Povzetek: 

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enoti Podjetniškega inkubatorja Bele krajine,Kolodvorska 23a (Stara lekarna), Črnomelj.

Novica: 

Rok za oddajo prijav za člane vključene v inkubator in »coworking« prostor na ta javni poziv je 20. 5. 2016. Odpiranje vlog bo potekalo v roku treh delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu v redno članstvo inkubatorja bo odločala Komisija za sprejem v Podjetniški inkubator Bele krajine (v nadaljevanju Komisija).  Komisija bo podala mnenje glede vključitve v redno članstvo inkubatorja najpozneje 10 dni od odpiranja vlog.

Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.