mainmenu

182 milijonov evrov za zaposlovanje

Zadnja sprememba:

29.01.2016

Povzetek: 

V letošnjem in prihodnjem letu bo slovenska Vlada za aktivno politiko zaposlovanja namenila več kot 182 milijonov evrov. V programe, katerih sredstev bodo črpana iz domačega proračuna in sredstev Evropskega socialnega sklada, bo vključenih skoraj 49 tisoč oseb.

Novica: 

V letošnjem letu bo na voljo dobrih 100 milijonov evrov oziroma 35 odstotkov več kot lani. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo usmerjeni zlasti k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej, tistim, ki potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela, kljub ugodnejšim gospodarskim razmerah. Ključni cilj ukrepov je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakujejo z izvajanjem programov aktivne politike zaposlovanja naslednje učinke: 48.905 oseb bo vključenih v izvajanje teh ukrepov, za več kot polovico teh bo vključitev pomenila neposredno zaposlitev, 19.038 oseb pa bo zaposlenih še šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti. V ta namen pripravljajo ukrepe s področja usposabljanja in izobraževanja, spodbud za zaposlovanje, kreiranja delovnih mest in spodbujanja samozaposlovanja.

1. ukrep: usposabljanje in izobraževanje

Namen prvega ukrepa je usposabljanje na delovnem mestu, zlasti za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let in za tiste z nižjo izobrazbo, posebna sredstva pa bodo namenili tudi mladim brezposelnim. »Izvajali se bodo programi Neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami,« zatrjujejo na ministrstvu, izvajali se bodo tudi programi spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju in projektno učenje mlajših odraslih ter program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 30 let.

2. ukrep: spodbude za zaposlovanje

Spodbujali bodo zaposlovanje tako za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko izobražene, kot tudi trajno zaposlovanje mladih, pozornost bodo posvetili tudi spodbujanju pripravništev, katerih namen bo zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve, iz evropskih sredstev Pobude za zaposlovanje mladih se bo izvajal program Prvi izziv 2015 – za mlade do 29 let, med spodbude pa so umestili tudi povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnost, med katere se uvrščajo Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo okolico, območje Radeč, Trbovelj in Hrastnika.

3. ukrep: kreiranje delovnih mest

Za kreiranje delovnih mest bodo v letošnjem letu dali prednost programom s področja socialnega varstva, »predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev programov javnih del s tega področja ter programi javnih del, v katere se bodo vključevale dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo izobrazbe«. Dodajajo, da se bo v okviru sredstev, namenjenih za javna dela financiral tudi program Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov.

4. ukrep: spodbujanje samozaposlovanja

Spodbujali bodo tudi podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami, in sicer v sklopu projektov Spodbujanja podjetništva med mladimi. »Z namenom omogočiti premagovanja začetnih finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir za udeležbo žensk v podjetniških sferah bo del sredstev namenjen tudi programu Spodbujanje ženskega podjetništva,« dodajajo pri ministrstvu.