mainmenu

Evropska Unija bo podprla slovenska podjetja z 21 milijoni evrov

Zadnja sprememba:

27.10.2016

Povzetek: 

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom podpisal jamstveni sporazum o financiranju slovenskih mikropodjetij. Sporazum sta sklenila v sklopu programa Evropske Unije za zaposlovanje in inovacije (EaSI).

Novica: 

Sporazum med Slovenskim podjetniškim skladom in Evropskim investicijskim skladom bo zagotovil ugodna posojila v skupni vrednosti 21 milijonov evrov. Posojila, ki so namenjena slovenskim mikropodjetjem, bodo pomagala predvsem tistim podjetjem s prikrajšanih območij z visoko stopnjo brezposelnosti in posledično večjimi premostitvenimi težavami za nadaljni razvoj. Med njih spadajo podjetja na podeželju, podjetja, ki zaposljujejo veliko mladih in žensk, podjetja, ki izkoriščajo slovenske naravne vire, ter tista podjetja, ki delujejo v deficiarnih industrijah v Sloveniji. 

Program EaSI je namenjen spodbujanju zaposlovanja in boljše socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanju delovnih razmer. Posojila bodo cenovno dostopnejša, z nižjimi obrestnimi merami, možnostjo predhodnega odplačila. Postopek, potreben za odobritev kredita, bo poenostavljen in manj rigiden. Podjetja si bodo lahko omislila posojila v vrednosti največ 25 tisoč evrov, z odplačilno dobo dveh let in pol. 

Evropski investicijski sklad ni tisti, ki bo nudil neposredno finančno podporo, vendar bo le izvajalec tega garancijskega instrumenta. Evropski investicijski sklad bo sodeloval z lokalnimi bankami in finančnimi posredniki, ter skrbel za to, da bodo mikropodjetja dejansko prejela finančno podporo. Podpora za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo se najprej izvaja s poroštvom EaSI, ki naj bi ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočilo, da dosežejo podjetnike, ki jih sicer zaradi tveganja ne bi mogli financirati. Evropska komisija je izbrala Evropski investicijski sklad za izvajanje poroštva EaSI.

Poleg zagotavljanja posojil, bo Evropska komisija investirala pol miljona evrov v socialna podjetja.