mainmenu

Javni natečaj za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015)

Zadnja sprememba:

22.07.2015

Povzetek: 

Predmet javnega natečaja: Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji (»Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«; angl.: »Slovenian Best Coworking Space Award 2015«) so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji, ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala posameznikov.

Novica: 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 17. 7. 2015, Stran: 1375

Predmet javnega natečaja: Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji (»Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«; angl.: »Slovenian Best Coworking Space Award 2015«) so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji, ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala posameznikov.

Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih nagrad in priznanj za »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, promocija podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila denarne nagrade in priznanje »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«.

Izmed prijaviteljev bo komisija izbrala tri najboljše ponudnike in sicer bo podelila:

  • Priznanje za prvo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 20.000 €,
  • Priznanje za drugo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 15.000 €
  • Priznanje za tretje mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 10.000 €.

Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelj lahko prijavi prostor podjetniškega sodelanja, ki je pričel z aktivnim obratovanjem pred 1. 1. 2015. Prijavitelj je lahko pravna oseba (ne glede na pravno-organizacijsko obliko), ki kot pravna oseba deluje samostojno, neodvisno od drugih subjektov in ki nastopa v vlogi ponudnika oziroma organizatorja prostorov podjetniškega sodelanja ob pogoju, da vključitev uporabnikov v ta prostor v nobenem pogledu ni izključujoča na način, da so uporabniki teh prostorov lahko tako pravne kot fizične osebe, ki so ali pa niso gospodarski subjekti.

Več o pogojih

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok: Rok za prijavo na javni natečaj je odprt do vključno 3. 8. 2015 do 24. ure.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja v zvezi s prijavo na javni natečaj se posredujejo v elektronski obliki na elektronski naslov: drazen.jeremic@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na: http://www.spiritslovenia.si/. Odgovori na vprašanja so zavezujoči in predstavljajo sestavni del dokumentacije javnega natečaja. Vprašanja se lahko posredujejo najkasneje do 29. 7. 2015, odgovori pa bodo objavljeni najkasneje do vključno petka, 31. 7. 2015.

Razpisna dokumentacija: Prijavnica z obrazci je na voljo na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.