mainmenu

Kakšne razpise lahko pričakujemo v prihodnjem letu?

Zadnja sprememba:

14.12.2015

Povzetek: 

Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so predstavili prvi pregled razpisov za nepovratna sredstva, ki naj bi bili objavljeni v letu 2016 in 2017.

Novica: 

V prihodnjih dveh letih bo za raziskovanje in razvoj namenjenih 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Nepovratna sredstva pa ne bodo namenjena investicijam, temveč bodo v ta namen na voljo krediti s subvencijo obrestne mere in garancijo države. Ministrstva želijo z razpisi predvsem združiti gospodarstvo, znanost in državo, obenem pa pospešiti tudi razvojni cikel razvojnih projektov.

 

Prvi razpis bo objavljen že zelo kmalu, najkasneje pa januarja 2016

Njegova skupna vrednost bo znašala 12 milijonov evrov. Sredstva bodo razdeljena glede na Vzhodno ali Zahodno kohezijsko regijo, na razpis pa se bo mogoče prijaviti posamično ali v konzorciju. Podjetja, ki razvijajo projekte s področja raziskav, razvoja in inovacij, bodo lahko prejela do 500 tisoč evrov subvencij. 

Pri izboru prijavljenih projektov bodo upoštevali štiri merila: 

 • relavanco - usmeritev s področjem Strategije pametne specializacije ter prispevek k operativnem programu;
 • odličnost - jasnost, ustreznost ciljev, koncept, ambicioznost, mednarodne reference ter potencial, preboj;
 • učinek - rezultati glede na cilje javnega razpisa, inovacijska sposobnost, konkurenčnost, razširjanje rezultatov;
 • kakovost izvedbe - delovni načrt, kadri, naloge, struktura upravljanja, upravljanje s tveganji in inovacijami, sposobnost izvedbe.

Upravičeni stroški bodo stroški plač zaposlenih, stroški zunanjih izvajalcev ter pavšalno financiranje. Čas za oddajo projektnih predlogov bo 3 mesece od objave razpisa.

Po prvih rezultatih omenjenega razpisa se konec leta 2016 pričakuje korigiran razpis, ki bo nadaljevanje tega, njegova skupna vrednost pa bo znašala 78 milijonov evrov. Kasnejši razpis bo podprl projekte za čas trajanja med leti 2017 in 2020.

 

In ostali razpisi?

V Ministrstvu za gospodarstvo so predstavili sledeči sveženj ukrepov za naslednja leta:

 1. Eureka (razvoj in raziskave med državami) - 17,5 mio eur;
 2. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument - 18,1 mio eur;
 3. Podpora manjšim razvojnim projektom - 16,6 mio eur;
 4. Izvedba petih pilotnih in demonstracijskih projektov - 12,75 mio eur;
 5. Podpora Strateškim partnerstvom - 10,5 mio eur.
 6. Vavčerji za mala in srednja velika podjetja - 53 mio eur;
 7. Internacionalizacije za mala in srednje velika podjetja - 87 mio eur.
 8. VEM točke ter podporno okolje za startup podjetja.

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa so izpostavili ukrepe na njihovem področju:

 1. Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij e-storitev in mobilnih aplikacij (2016 - 2018);
 2. Aplikativne raziskave (pilot), ki predstavljajo nadgradnjo aplikativnih projektov ARRS - začetek;
 3. Mladi raziskovalci v gospodarstvu (2017 - 2020);
 4. Razvojna infrastruktura - skupne naložbe JRO ter podjetja.
 5. Demonstracijski center znanosti (2016 - 2017)