mainmenu

Najava javnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za leto 2016

Zadnja sprememba:

26.01.2016

Povzetek: 

Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča vse zainteresirane, da je v postopku priprave javnih razpisov za izvajanje spodbud po različnih programih. Pričakuje se, da bo Vlada RS v kratkem sprejela Poslovni in finančni načrt sklada za leti 2016 in 2017, ki predstavlja pravno osnovo za javne razpise.

Novica: 

Sklad bo objavil javne razpise za ugodna posojila oz. sredstva predvidoma za:

  * javni razpis za dodeljevanje posojil za projekte kmetijskih gospodarstev,
  * javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
  * javni razpis za ugodna posojila projektom podjetništva in
    projektom predelave lesa,
  * javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi
    evropskimi sredstvi,
  * javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju
    avtohtonih narodnih skupnosti.

Posojila bodo razpisana pod še ugodnejšimi pogoji kot v preteklih letih. Sklad predvideva objavo prvih javnih razpisov v mesecu februarju.

Potencialni interesenti lahko posamezne informacije glede javnih razpisov pridobijo še pred njihovo objavo v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada.

Vir: Slovenski regionalno razvojni sklad