mainmenu

Najavljeni so novi razpisi

Zadnja sprememba:

8.06.2016

Povzetek: 

V letošnjem letu bo objavljenih kar nekaj razpisov, zanimivih za podjetnike. Na voljo bodo nepovratna sredstva za lesno industrijo, za internacionalizacijo podjetij ter za podjetništvo in konkurenčnost (tudi za velika podjetja).

Novica: 

Nepovratna sredstva za lesno industrijo

V kolikor poslujete v dejavosti C16 ter C31 vas čaka še v tem letu kar nekaj zanimivih razpisov. Sredstva bodo namenjena tudi za nakup novih strojev in opreme. Gre za štiri razpise:

 • Podpora novonastalim podjetjem na področju rabe lesa
 • Spodbujanje razvoja in uvajanja novih produktov v lesarstvu
 • Vzpostavitev kompetenčnega centra za lesarstvo
 • Sofinanciranje individualnih sejmov lesnopredelovalne industrije

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za pomoč pri internacionalizaciji podjetji

Najavljeni so razpisi za sofinanciranje sejmov, raziskave tujega trga, B2B dogodke ter dvig kakovosti poslovanja. Gre za štiri razpise:

 • Nepovratna sredstva za predstavitev podjetij na mednarodnih sejmih
 • Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih
 • Nepovratna sredstva za dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP
 • Nepovratna sredstva za tržne raziskave tujih trgov

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za podjetništvo in konkurenčnost (tudi za velika podjetja)

V nadaljevanju leta pričakujemo ponovno sredstva tudi za raziskave in razvoj. Gre za sedem razpisov:

 • Nepovratna sredstva za mednarodne projekte v okviru iniciative "EUREKA"
 • Nepovratne spodbude za zagon inovativnih mladih podjetij (P2)
 • Javni razpis za procesni vavčer (2016 - 2017)
 • Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij
 • Dopolnjevanje SME instrumenta
 • Podpora strateškim (razvojno inovacijskim) partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije
 • Nepovratna sredstva za pilotne demonstracijske projekte

Več informacij >>