mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Nove priložnosti za financiranje malih in srednje velikih podjetij

Zadnja sprememba:

7.09.2017

Povzetek: 

Slovenski podjetniški sklad bo vstopil v novo naložbeno ponudbo, imenovano Srednjeevropski sklad skladov (CEFoF – Central Europe Fund of Funds).

Novica: 

Slovenski podjetniški sklad bo s podpisom sporazuma o upravljanju vstopil v novo naložbeno pobudo, imenovano Srednjeevropski sklad skladov (CEFoF – Central Europe Fund of Funds), ki ga bo upravljal Evropski investicijski sklad (EIF).

CEFoF je bil zasnovan s strani Evropskega investicijskega sklada po skrbno izvedenih tržnih raziskavah in v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske s ciljem povečanja lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja (MSP) v srednjeevropski regiji.

160 milijonov evrov za naložbe

Glavni cilji CEFoF so povečanje lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja ter manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo v regiji Srednje Evrope, vzpostavitev trdne tržne infrastrukture za financiranje tveganja, izvajanje in uvedbo najboljših tržnih standardov za lastniške naložbe v podjetja in privabljanje institucionalnih vlagateljev ter upravljavcev v Srednjo Evropo.

Začetna velikost sklada skladov se predvideva v višini 80 milijonov EUR, ki bodo na voljo v naslednjih 4 letih (2017–2021) za naložbe v 5–8 skladov zasebnega in tveganega kapitala, ki se bodo osredotočali na naložbe v poznejših fazah razvoja in v fazi rasti. Izbrani skladi bodo imeli z vložkom CEFoF in z dodatno vloženim zasebnim kapitalom na voljo najmanj 160 milijonov EUR za naložbe v MSP-je z velikim potencialom rasti. Ta znesek se lahko ob dobrem sodelovanju institucionalnih in zasebnih vlagateljev tudi poveča.

Ustanovitev CEFoF in začetek naložbenega procesa se pričakuje v zadnjem četrtletju leta 2017. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta projekt podprla, aktivno pa bo v projektu sodeloval Slovenski podjetniški sklad, ki bo v sklad skladov vložil 8 milijonov EUR.

Sklad bo prispeval k nadaljnjemu razvoju regionalnega trga

Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, je ob podpisu sporazuma o upravljanju dejala: »CEFoF je dober primer sodelovanja držav/partneric, ker omogoča manjšim kapitalskim trgom, da so skupaj bolj atraktivni za vlagatelje in hkrati tudi ustvarja nove, dodatne možnosti financiranja za podjetja. Slovenski MSP-ji bodo imeli na ta način možnost pridobiti alternativne vire financiranja.«

»Ustanovitev sklada skladov bo prispevala k nadaljnjemu razvoju regionalnega trga zasebnega in tveganega kapitala, okrepila partnerstvo in sodelovanje med državami in EIF. Ta pobuda bo pozitivno vplivala ne le na nadaljnji razvoj slovenskega ekosistema tveganega kapitala, temveč bo zagotovo spodbudila tudi rast zaposlovanja in gospodarsko konkurenčnost držav partneric,« pa je dodal mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo.

Več informacij o CEFoF je na voljo na povezavi.