mainmenu

Objavljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016

Zadnja sprememba:

6.01.2016

Povzetek: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 v letu 2016.

Novica: 

Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise, ki bodo objavljeni v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico leta pa so zapisani samo predvideni javni razpisi, brez natančneje opredeljene časovnice.

Določeni javni razpisi so vezani na uredbe, ki še niso bile objavljene, zato bo natančnejša določitev sledila po objavi manjkajočih uredb (npr. Uredba za sheme kakovosti in skupine proizvajalcev, Uredba za ukrep Sodelovanje).

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spremenijo.

Terminski načrt