mainmenu

Podjetniški sklad: na voljo bo prek 130 milijonov evrov

Zadnja sprememba:

25.01.2016

Povzetek: 

Lani je Slovenski podjetniški sklad med 776 malih in srednje velikih podjetij razdelil za 106,5 milijonov evrov finančnih spodbud. Za letos napovedujejo za 30 odstotkov več finančnih spodbud, in sicer okoli 131 milijonov evrov.

Novica: 

Ta sredstva bodo po besedah direktorice Sklada mag. Maje Tomanič Vidovič zadoščala za okoli 1234 podjetij, kar je v primerjavi z lanskim letom za okoli 500 podjetij več. Od tega bo 38 milijonov evrov namenjenih mladim podjetjem, kar naj bi zadoščalo za okoli 443 podjetij, približno 10 milijonov od tega zneska pa zagonskim podjetjem.

Komu finančne spodbude?

»Glavnino ponujenih sredstev bodo tudi v letu 2016 predstavljale garancije za zavarovanje bančnih kreditov, saj namerava Sklad razpisati 109,5 milijonov evrov garancij, kar predstavlja kar 85 odstotkov od skupno razpisanega zneska,« pojasnjuje Tomanič Vidovičeva. Ustaljenim podjetjem, podjetjem, ki so starejša od 5 let, bodo na voljo še mikrokrediti, »ki omogočajo hitro kreditiranje za manjše likvidnostne težave«. Teh sredstev bo v primerjavi z lanskim letom več, »namenjeni pa bodo predvsem podjetjem s socialno vsebino in tudi podjetjem iz problemskih območij«.

Mladim podjetjem bodo poleg garancij in mikrokreditov ponudili še zagonske spodbude v kombinaciji nepovratnih sredstev in kredita ter semenski kapital v obliki konvertibilnih posojil in direktnih kapitalskih vložkov.

Pozor: razpisi bodo objavljeni v kratkem

»Vsi razpisi so že v pripravi in bodo objavljeni že v kratkem, nekateri bodo objavljeni februarja, ostali pa bodo na voljo do prve polovice marca,« nam je razkrila prva ženska Slovenskega podjetniškega sklada. Poudarja pa, da pridobitev tovrstne finančne spodbude prinaša tudi odgovornost, težnjo po inovativnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Tako od mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so že uveljavljena na trgu, pričakujejo zlasti »odgovorno ravnanje s pridobljenimi finančnimi sredstvi, ki zagotovijo podjetju tekoče in likvidno poslovanje oziroma vsaj ohranitev delovnih mest in prizadevanje za njihovo povečanje«, od majhnih in srednje velikih podjetjih pa »veliko mero inovativnosti in tehnološke naravnanosti«.

Inovacije, inovacije in še enkrat inovacije

Tomanič Vidovičeva pravi, da zgolj »inovativnost prinaša spremembe, ki so izvor napredka, ki ga Slovenija potrebuje za nadaljnjo rast«. Zato so po njenem mnenju inovacije gonilo napredka, ki pa za seboj velikokrat pustijo novoustanovljena mlada visokotehnološka podjetja s potencialom globalne rasti, ki ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. »Vse to pa Slovenija potrebuje za stabilno in rastoče gospodarstvo.«