mainmenu

Povabilo za oddajo vlog za sofinanciranje podjetniških inovacij 2017

Zadnja sprememba:

29.05.2017

Povzetek: 

Namen povabila je spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju sodelujočih občin, omogočanje lažje gospodarske izrabe in spodbujanje razvoja novih podjetniških idej zaradi izboljšanja konkurenčnosti, energetske in ekonomske učinkovitosti gospodarstva, prepoznavnosti, spodbujanja vključevanja znanja, uporabnih raziskav in povezovanja z institucijami znanja.

Novica: 

PREDMET POVABILA je sofinanciranje do 50 % oz. največ 3.500,00 eur stroškov inovativne dejavnosti prijaviteljev, nastalih od 1. 6. 2016 do najkasneje 31. 8. 2017. Skupna vrednost razpisanih sredstev sodelujočih občin znaša 37.150,00 eur.

CILJNA SKUPINA: mikro in mala podjetja po ZGD-1 ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s sedežem ali poslovno enoto v občinah: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

PREDSTAVITVE JAVNEGA POVABILA: predstavitve bodo potekale konec meseca maja in v juniju. Termini predstavitev bodo objavljeni naknadno.

ROK ZA PRIJAVO: do petka, 15. 9. 2017 do 14. ure

DODATNE INFORMACIJE:
1.) RC Novo mesto: Darja Smiljić, tel. 07 33 72 986 ali 040 197 264, e-naslov: darja.smiljic@rc-nm.si
2.) Občina Črnomelj: Tanja Peteh, tel. 07 30 61 122, e-naslov: tanja.peteh@crnomelj.si