mainmenu

Poziv za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2016 za raziskovalce iz Republike Slovenije

Zadnja sprememba:

12.01.2016

Povzetek: 

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) – podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2016 sta za Slovenijo namenjeni 2 kvoti.   Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Novica: 

 • Področja: vse vede
 • Trajanje: 12 ali 24 mesecev
 • Rok prijave pri MIZŠ: 30. april 2016 
 • Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1.4. in 30.11.2016
 • Pogoji:
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati),
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela
 • Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje

Kandidati se prijavijo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata -potrdila, morajo biti v izvirniku):  

 • prijavni obrazec,
 • kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
 • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku,
 • pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Če se na poziv prijavi več študentov, kot je dogovorjena slovenska kvota , bodo prednostno izbrani tisti, ki imajo na osnovi vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS na dan oddaje vloge višji seštevek točk pri kategoriji A (A1 + A2 + A3).   Podrobnejše informacije in prijavni obrazec so v prilogah:

 • Information Sheet  - JSPS Postoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2016 (pdf) - v angleščini
 • JSPS 2016 prijavni obrazec pdf in doc format (pdf), (doc) - v angleščini