mainmenu

Prijave na razpis P7 2016 možne le še do 25. maja

Zadnja sprememba:

18.05.2016

Povzetek: 

Bliža se zadnji rok za prijavo na razpis P7 2016, s katerim Slovenski podjetniški sklad mikro in malim podjetjem nudi ugodne mikrokredite za namen nemotenega poslovanja in krepitve podjetniške aktivnosti. Prijavite se lahko še do 25. maja 2016.

Novica: 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja

Gre torej za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ter zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pogoj pa je, da imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter da imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.

Pogoji za prijavo so naslednji:

 • podjetje mora imeti zagotovljen trg;
 • podjetje mora zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti;
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB7; 
 • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo; 
 • podjetje mora v vlogi imeti predvideno poslovanje z dobičkom v prihodnjih 3 letih; 
 • podjetje mora realno načrtovati pozitivni denarni tok v prihodnjih 3 letih; 
 • podjetje mora zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,25.

Podjetja lahko pridobijo med 5.000 in 25.000 evrov

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 evrov, najvišji znesek pa 25.000 evrov. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 evrov. 

Postopek pridobitve mikrokredita do maksimalne višine je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

 • nižjih zahtev po zavarovanju,
 • nižji obrestni meri (fiksna 2,5 odstotka),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev.

Prijave za drugi, zadnji rok se zaključijo 25. maja 2016

Od skupno razpisane kvote sredstev v višini 5 milijonov evrov je za drugi krog odpiranja, ki bo potekal v sredo 25. maja 2016, še na voljo okoli 2,3 milijona evrov sredstev.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Razpis si lahko ogledate tudi na našem portalu, kjer imate na voljo tudi primerjavo razpisov 2015 in 2016.