mainmenu

Velika priložnost za brezposelne, stare od 30 do 49 let!

Zadnja sprememba:

22.08.2016

Povzetek: 

Brezposelni, stari od 30 do 49 let, dobivajo novo priložnost. Zavod za zaposlovanje objavlja javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo kar 500 brezposelnih iz omenjene starostne skupine.

Novica: 

»Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v starostni skupini od 30. do 50. leta in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost,« pojasnjujejo na zavodu.

Za subvencionirane zaposlitve se lahko prijavijo brezposelni po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom. V evidenco brezposelnih morajo biti vpisani več kot 6 in manj kot 12 mesecev.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo v višini 5 tisoč evrov, če zaposlijo brezposelne iz omenjene ciljne skupine za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden. »Do sorazmerne višine subvencije so upravičeni, če izbrane kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za krajši delovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za delovni čas v skladu z določbo o invalidnosti, vendar nikoli manj kot 20 ur na teden,« dodajajo.

Kako se izplača subvencija?

Delodajalcem se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih, in sicer na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. »Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji,« poudarjajo.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Prijavijo se lahko pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in imajo vsaj enega zaposlenega ali pa so samozaposleni ter izpolnjujejo še druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih lahko oddajo do 24. avgusta do 10. ure. »Predložijo jih osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež,« možna pa je tudi elektronska oddaja. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo pa morajo na zavodu objaviti še prosto delovno mesto.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. oktobra 2016.