mainmenu

Zapiranje prvega javnega povabila za javna dela

Zadnja sprememba:

19.01.2016

Povzetek: 

Zaradi porabe sredstev se začenja zapirati prvo javno povabilo za javna dela 2016 na posameznih območnih službah za nekatere sklope programov.

Novica: 

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 5. 1. 2016, http://www.ess.gov.si/

Zaradi porabe sredstev so povabilo zaprli:

  • 8. 1. 2016 na Območni službi Ljubljana za sklop programov socialnega varstva in za sklop programov za vključitev izključno brezposelnih s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe,
  • 8. 1. 2016 na Območnih službah Koper in Velenje za sklop programov socialnega varstva,
  • 7. 1. 2016 na Območnih službah Nova Gorica in Novo mesto za sklop programov socialnega varstva,
  • 6. 1. 2016 na Območni službi Celje za sklop programov socialnega varstva,
  • 5. 1. 2016 na Območnih službah Maribor, Murska Sobota in Ptuj za sklop programov za vključitev izključno brezposelnih s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje