mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Zaposlujete? Tu so subvencije!

Zadnja sprememba:

30.05.2016

Povzetek: 

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je objavil javno povabilo k programu, ki je namenjeno spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo.

Novica: 

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo skoraj 34 milijonov evrov, ki jih financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Kako do subvencije?

Delodajalci lahko ponudbe oddajo od 3. junija 2016 od 10. ure dalje, in sicer po pošti, osebo ali prek spleta.

Do kdaj so subvencije na voljo?

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najpozneje do 31. julija 2017 do 14.45.

Kdo se lahko prijavi?

Vsi tisti delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so v Poslovni register Slovenije vpisani vsaj 12 mesecev, imajo vsaj enega zaposlenega ali pa so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu. Več si lahko preberete tukaj.

Brezposelni pa morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kriterijev: so dopolnili 30 let ali več, v evidenci brezposelnih pa so vsaj 12 mesecev, so starejši od 50 let in v evidenci brezposelnih vsaj 6 mesecev, so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Višina subvencije je namreč odvisna od števila kriterijev, ki jih izpolnjuje brezposelni. V kolikor enemu kriteriju, subvencija znaša 5 tisoč evrov, v kolikor dvema, tisočaka več, če pa vsem trem, pa sedem tisoč evrov. »Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnega,« pojasnjujejo na zavodu.

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za poln delovni čas oziroma za krajši delovni čas. »Za krajši delovni čas se lahko zaposlijo tudi osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene med brezposelnimi in se želijo zaposliti za krajši delovni čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,« dodajajo.