mainmenu

Zaradi velikega povpraševanja po garancijah za bančne kredite SPS razpisuje še dodatnih 30 mio EUR ugodnih sredstev za kreditiranje MSP-jev

Zadnja sprememba:

20.07.2017

Povzetek: 

Zaradi velikega zanimanja podjetnikov po garancijah za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je SPS razpisal še dodatnih 30 mio EUR garancij, ki jih bodo preko sodelujočih bank[1] lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja in 2,7 mio EUR pripadajočih subvencij obrestnih mer. 

Z dodatno razpisano kvoto garancij s subvencijo obrestne mere so preko SPS-a zagotovljene državne pomoči (garancije za bančne kredite) vsaj še tri mesece (do 15.10.2017) oziroma do porabe sredstev.

 

Do sedaj je SPS preko garancijske linije že izvedel 8 odpiranj in odobril 68,2 mio EUR garancij za bančne kredite, kar je zadostovalo za podporo 385-im podjetjem. Z novo razpisano kvoto garancij pa bo skupno podprl še okoli 260 podjetij, ki bodo imela možnost koristiti ugodno garancijo SPS-a za bančni kredit.

Naslednja predvidena odpiranja za omenjen produkt si sledijo po naslednjih datumih: 15.07., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017.

 

Več informacij o razpisu P1 plus 2017 najdete na spletni strani SPS-a: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53 in v Uradnem listu RS 8/2017 s spremembo  v Uradnem listu RS 38/2017.