mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

ZRSZ - Usposabljamo lokalno

Zadnja sprememba:

25.07.2018

Povzetek: 

Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Vključijo se lahko brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece. Odprto do razdelitve sredstev, najdlje do 28.6.2019.

Novica: 

Usposabljamo lokalnoUsposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Vključijo se lahko brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece. Odprto do razdelitve sredstev, najdlje do 28.6.2019.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 8.5.2018.

Za leti 2018 in 2019 je na voljo 882.000 EUR. 

Predvidena je vključitev okrog 390 brezposelnih v usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice pri delodajalcih iz vse Slovenije.
 

Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretnem delovnem okolju in jih usposabljate za deficitarne poklice, opredeljene lokalno po naših območnih službah.

Poglejte si seznam deficitarnih poklicev.

V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Prednost imajo osebe med 30. in 49. letom.

Usposabljanje traja 3 mesece in poteka brez delovnega razmerja. Izvedete ga v skladu s programom, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 

Udeleženec se po programu in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polnidelovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti udeleženec prost drug dan v tednu. Usposabljanje ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Za izvedeno usposabljanje vam povrnemo upravičene stroške v vrednosti 493 EUR za udeleženca. Brezposelnim za udeležbo mesečno izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Poglejte si predstavitev javnega povabila
 

Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 8.5.2018)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem za opremo ponudbe (objavljeno: 8.5.2018) 

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.
 

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za izvedbo usposabljanja lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).

Na javnem povabilu ne morete kandidirati delodajalci, ki sodite v naslednje dejavnosti SKIS (Standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev): 

  • S.11001 Javne nefinančne družbe,
  • S.12201 Javne družbe, ki sprejemajo vloge,
  • S.12301 Javni skladi denarnega trga,
  • S.12401 Javni investicijski skladi,
  • S.12501 Javni drugi finančni posredniki in
  • S.13 Država.
     

Kako in do kdaj se prijavite?

Ponudbo oddate na predpisanem obrazcu po pošti ali osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na sedež vašega podjetja.

Ponudbo lahko oddate le za deficitarne poklice, ki so navedeni v javnem povabilu za tisto območno službo, kjer je sedež vašega podjetja (1. poglavje). V eni ponudbi lahko predlagate usposabljanje  več deficitarnih poklicev. Poglejte si seznam deficitarnih poklicev po območnih službah.

Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne ponudbe že zaključena. 

Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 28.6.2019 do 12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 

Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termini odpiranja po območnih službah so navedeni v javnem povabilu (9. poglavje).

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Usposabljamo lokalno. 

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določilajavnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. Merila so opredeljena v javnem povabilu (8. poglavje).

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.

Vključevanje kandidatov

Brezposelni morajo najprej podpisati zaposlitveni načrt, nato uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotite, in še pred začetkom usposabljanja z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program.

Udeležence morate v času usposabljanja obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako morate zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. 

Usposabljanja za deficitarne poklice se morajo zaključiti do 30.10.2019.
 

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi programa. Upravičeni strošek izvedbe usposabljanja znaša 493 EUR za udeleženca. 

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Zahtevek za izplačilo oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun.

Ob izdaji zahtevka posredujete Specifikacijo k zahtevku (Obrazec 5) po elektronski ali klasični pošti na naslov glavne pisarne pristojne območne službe oziroma jo tam osebno oddate. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenega stroška, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.
 

Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo: