mainmenu
Zadnja sprememba: 21.3.2019

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Zadnja sprememba: 20.3.2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22, 2000 MARIBOR.

Zadnja sprememba: 20.3.2019

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Zadnja sprememba: 5.2.2019

Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor 

Zadnja sprememba: 24.1.2019

Znanost in družba.

Zadnja sprememba: 23.1.2019

Ministrstvo na podlagi 91.člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa za naložbe v gozdarske tehnologijeter predelavo, mobilizacijo in trženje gospodarskih proizvodov iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Zadnja sprememba: 23.11.2018

Sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Zadnja sprememba: 16.11.2018

Sofinanciranje: elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajni videi, krepitev kompetenc - usposabljanja.

Strani