mainmenu
Zadnja sprememba: 8.5.2019

Na poziv za vavčar za digitalni marketing se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Zadnja sprememba: 7.5.2019

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

Zadnja sprememba: 27.3.2019

 

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila.

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 

Usposabljanje lahko traja:

Zadnja sprememba: 25.3.2019

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini). To zajema oblikovanje oz. design sejemske stojnice, postavitev konstrukcije sejemske stojnice ter prevoz eksponatov oziroma logistiko. Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija (stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog) niso upravičeni stroški na tem javnem pozivu.

Zadnja sprememba: 20.3.2019

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Zadnja sprememba: 5.2.2019

Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor 

Zadnja sprememba: 24.1.2019

Znanost in družba.

Zadnja sprememba: 23.11.2018

Sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Strani