mainmenu
Zadnja sprememba: 12.7.2018

Zagon novih socialnih podjetij oziroma izboljšanje poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

Zadnja sprememba: 12.7.2018

Sofinanciranje konzorcijev za javna naročila.

Zadnja sprememba: 9.7.2018

Področja pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Zadnja sprememba: 9.7.2018

Dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih

Zadnja sprememba: 5.7.2018

Podpora raziskovalcem.

Zadnja sprememba: 3.7.2018

Nagrada na področju veriženja blokov na področju sociale.

Zadnja sprememba: 3.7.2018

Nagrada s področja epidemologije.

Strani