mainmenu
Zadnja sprememba: 27.3.2019

 

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila.

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 

Usposabljanje lahko traja:

Zadnja sprememba: 25.3.2019

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini). To zajema oblikovanje oz. design sejemske stojnice, postavitev konstrukcije sejemske stojnice ter prevoz eksponatov oziroma logistiko. Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija (stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog) niso upravičeni stroški na tem javnem pozivu.

Zadnja sprememba: 23.11.2018

Sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Zadnja sprememba: 16.11.2018

Sofinanciranje: elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajni videi, krepitev kompetenc - usposabljanja.

Zadnja sprememba: 9.7.2018

Področja pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Zadnja sprememba: 2.7.2018

Področje varnosti hrane.

Zadnja sprememba: 2.7.2018

Področje trajnostne industrije.

Zadnja sprememba: 17.8.2017

Sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.