mainmenu
Zadnja sprememba: 23.11.2018

Sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Zadnja sprememba: 16.11.2018

Sofinanciranje: elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajni videi, krepitev kompetenc - usposabljanja.

Zadnja sprememba: 15.11.2018

Področje terorizma.

Zadnja sprememba: 4.9.2018

Področje varnosti.

Zadnja sprememba: 22.8.2018

Politika in mednarodno poslovanje.

Zadnja sprememba: 6.8.2018

Socioekonomske in kulturne transformacije 4. industrijske revolucije.

Zadnja sprememba: 9.7.2018

Področja pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Zadnja sprememba: 2.7.2018

Področje trajnostne industrije.

Strani