mainmenu
Zadnja sprememba: 23.11.2018

Sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Zadnja sprememba: 16.11.2018

Sofinanciranje: elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajni videi, krepitev kompetenc - usposabljanja.

Zadnja sprememba: 6.8.2018

Področje upravljanja.

Zadnja sprememba: 6.8.2018

Socioekonomske in kulturne transformacije 4. industrijske revolucije.

Zadnja sprememba: 9.7.2018

Področja pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Zadnja sprememba: 2.7.2018

Področje trajnostne industrije.

Zadnja sprememba: 17.8.2017

Sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Zadnja sprememba: 16.12.2016

Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki imajo certifikat "Pečat odličnosti".