mainmenu
Zadnja sprememba: 7.8.2018

Področje varnosti.

Zadnja sprememba: 6.8.2018

Digitalna varnost.

Zadnja sprememba: 26.7.2018

Področje transporta.

Zadnja sprememba: 23.7.2018

Podpora "zgodnjem" raziskovanjem novih tehnologij.

Zadnja sprememba: 9.7.2018

Področja pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Zadnja sprememba: 3.7.2018

Nagrada na področju veriženja blokov na področju sociale.

Zadnja sprememba: 3.7.2018

Nagrada s področja epidemologije.

Zadnja sprememba: 3.7.2018

Nagrada za inovacije na področju baterij za vozila.

Strani